14 Ağustos 2012 Salı

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN...

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN...


Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti, üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli, kıymetli, hayırlı olduğu), bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

 Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır..
 O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
 O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:


"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."


"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."


Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :


-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:


- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)


Peygamberimiz (sav) buyuruyor:


"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır.

 Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. 

Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır.
 Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:


"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir.

 Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."
Kadir Gecesi Geçmişmidir Yoksa Tekrar Etmekte midir?
Kadir gecesi, meşhur olduğu üzere, Kur'ân'ın nazil olduğu veya sabahında Bedir zaferinin vuku bulduğu gece olduğuna göre o bir defa olmuş geçmiştir. 
Her sene Ramazan'da olacak olan onun şeref ve hatırasıdır, demek olur. 
Nitekim bazıları onun bir defa olup kalktığını kabul etmişlerdir. 
Fakat Kadir gecesi onlardan dolayı değil, onlar Kadir gecesine rastlamış olduğuna göre de Kadir gecesi bütün sene içinde gizli olup, en çok Ramazan'da ve en çok son onunda ve en çok yirmi yedinci veya sonuncu gece olması ihtimali en galip bulunan mübarek bir takdir gecesi olarak tekrar eder ki, bilinen, çoğunluğun görüşü de budur.

Kadir Gecesi Her Sene Ramazanın Aynı Gününe mi Geliyor? Hayır. 
Allahü teâlâ, Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır.
 Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi o gece olur.
 Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir.
 Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde Kur'an-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir.
 Demek ki bu mübarek gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir.
 Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. 
Allahü teâlâ dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi.
 Kur'an-ı kerimin indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kur’an-ı kerimin nazil olduğu gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allahü teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. 

Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet ve fazileti taşımasını irade buyuruyor.
 Kur’an-ı kerimin nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor.
 Başka bir gece o fazileti taşıyabiliyor. (4)
ve bir müjde ile noktalıyalım:
"Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihyâ eden, Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır"
hadîs-i şerîfini düşünülerek, sık sık vâki olan 27. gece ihyâ edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevâba kavuşulur. (5)

Kadir Gecesini nasıl ihya edeceğiz?

* Yatsı namazında zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
* Kur'an-ı kerim okumalı.
* Az da olsa sadaka vermeli.

* Bu gece 4 rekat Kadir Gecesi Namazı kılınır.


1.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü

2.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif
3.rekatta : 1 Fatiha 3 İnna enzelnâhü
4.rekatta : 1 Fatiha 3 İhlası Şerif

Namazdan sonra 1 defa:


Allahü ekber

Allahü ekber
La ilahe illalahü vallahü ekber
Alahü ekber ve lillahil hamd.

100 defa Elem neşrah leke...


100 defa İnna enzelnâhü

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu duâ okunup, sonra duâ yapılır:

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni, okunup dua yapılır.


Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.


Kadir Gecesi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur.Yağmur ve rüzgar yoktur.
Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
Kadir gecesini görmek ne demektir?
Onu görmek demek, ona mahsus olan nurlar ile meleklerin inmesi gibi özelliklere, ilmi ifade eden alametleri görmek yahut öyle bir ilmi ifade eden ve hakikati ancak ehlince bilinen bir keşfe ermektir.

Kadir Gecesi Kaçıncı Gecedir?

Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20.sinden sonraki tek gecelerinde aranmasına dair müteaddit hadis şerifler varid olmuştur. Birinden itibaren tek gecelerde aranmasını tavsiye eden büyüklerimiz de vardır.

İmamı Şa'rani Hazretleri, Kadir gecesinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir. İmamı Şarani Hazretleri 30 sene Kadir gecesiyle bu tarife göre müşeref olmuşlardır. Bir çok Allah dostuda bu usulle Kadir gecesini bulmuşlardır.


* Pazar günü girerse 29.gece,

* Pazartesi girerse 21.gece,
* Salı girerse 27.gece,
* Çarşamba girerse 19.gece,
* Perşembe girerse 25.gece,
* Cuma girerse 17.gece,
* Cumartesi girerse 23.gece.

Kadir Gecesinin 27.Gecedir Diyenlerin Delilleri

Ulemanın ekserisi "Leyle-i kadir ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir." demişlerdir. Bu görüşün sahibi bulunan ilim adamları delil olarak şu hadis-i şerifi göstermektedirler: "Leyle-i Kadir, yirmi yedinci gecedir."

Bu nakli delile ilaveten akli bir delil ile mevzûu daha belirgin hale getirmek istiyorum. Süre-i celilede (Kadir Suresi) "Leylet'ül Kadri" lafzı üç yerde geçmektedir. Bu lafzın harfleri dokuz tanedir. Bu sayıyı üçle çarptığımız zaman çıkan yekün de yirmi yediyi göstermektedir. (3)


Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek

Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.

Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. bu ihitimalden dolayı:


"Her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil" denilmiştir. (3)

Cenab-ı Hak bu geceyi hakkıyla ihya eden kullar arasına bizleri de ilhak eylesin ve bizi zatına kul ve Habine ümmet olma şerefinde daim eylesin.

Efendimiz (asm) "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Ebu Hureyre'den; Buhari ve Müslim, Kadir, 1).


İşte bu mübarek Kadir gecesinde, bu geceden önce ve sonra yapabileceğimiz bazı ipuçları:

Leylet ül-Kadr (Kadir Gecesi) Kur'ân'da "bin aydan hayırlı" (97:3) olarak tarif edilir. Bu gecede Kur'an okumak, zikr yapmak gibi herhangi bir güzel amel, içinde Kadir gecesinin olmadığı bin aydan daha hayırlıdır.

Peygamber Efendimiz sav diğer zamanlara nisbetle son on gecede kendini daha fazla ibadete vermiştir (Müslim). Allah'ın selamı ve rahmeti Sevgili Efendimiz aleyhisselatü vesselama olsun!


Hz. Aişe (r.ah.) Efendimiz (asm)'ın Kadir gecesinin son on gecesinde tek-rakamlı günlerinde aranmasını söylediğini rivayet etmiştir. (Buhari) 

12 yorum:

HEDEN dedi ki...

Bu mubarek gecen kabul olsun canım.

Naliya dedi ki...

Amin... bilmükabele HEDEN Allah razı olsun..

yaren dedi ki...

Naliyacığım ailen ve sevdiklerinle bu mübarek gece sizlere hayırlara vesile olur, duaların kabul olsun. Bizleri de duana katarsan sevinirim. Sen de benim duamdasın.. Kadir gecen kutlu olsun..

anne eli gibi dedi ki...

amin canım,hayırlı,bereketli kandiller...

Gurme Şirine dedi ki...

kadir gecemiz mübarek olsun canım...
dualarımızın kabul olması dileğiyle...
sevgiler...

MARİFETANE (Elif Hatice) dedi ki...

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin...

BİRİNCİSİN dedi ki...

Kadir geceniz mübarek olsun..

Ayhanca Bakışlar dedi ki...

Naliya hanım, Kadir geceniz mübarek olsun, dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileklerimle, hayırlı kandiller...

VuslaT dedi ki...

Canım benim cümlemizin duaları kabul olur inşallah. Hayırlı kandiller..

Tılsım Sanat dedi ki...

Amin arkadaşım cümlemizin Duaları kabul olsun inşallah...Kocaman sevgilerimle

bir kase lezzet dedi ki...

ELLERİNE SAĞLIK GÜZEL ARKADAŞIM.
ALLAH KABUL ETSİN.
HAYIRLI BAYRAMALR.

reklamdelisi.blogspot.com dedi ki...

-Tebrikler Naliya ücretsiz reklam hakkı kazandınız.. Ücretsiz Site reklamı yapmak artık çok kolay. Yapmanız gereken sadece site adresinizi (reklamdelisi.blogspot.com) sitesine eklemek okadar.. Reklam, Sitenizin tanınması yolunda ilerlemesine hız katar. Reklam, sizin içeriklerinizle benzer yayın yapan diğer sitelerle rekabet gücünü arttırır.
Vereceğeniz Reklamlarla diğer sitelere karşı, tanıtımınızı gören kişilerin hafızalarında daha fazla yer edinmesini sağlar..
Not; Bu bildirim yalnızca haber değeri taşıyan güncel bloglara gönderilir..

Yorum Gönder

 

Naliya © 2008. Design By: SkinCorner